Carl­sen fikk Vm-hjelp fra Thai­land

Faedrelandsvennen - - SPORT - NTB

●●Ver­dens­mes­ter Mag­nus Carl­sens hjel­pe­re fulg­te Vm-du­el­len mot Fa­bia­no Carua­na fra Thai­land. Det mel­der Jon Lud­vig Ham­mer på twit­ter. Svens­ken Nils Gr­an­de­li­us har dess­uten be­kref­tet at han var en av Carl­sens fire hjel­pe­re ved si­den av frans­ke Lau­rent Fres­si­net, tys­ke Jan Gustafs­son og en fjer­de per­son. De job­bet med ana­ly­se­ne av Vm­par­ti­ene fra Thai­land, tvit­ret nord­man­nen, som selv var en av VGS sjakk­eks­per­ter. Ham­mer har tid­li­ge­re va­ert en av Carl­sens gode hjel­pe­re.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.