FAKTA

Faedrelandsvennen - - SPORT -

Der­for får du «melke­syre»

Melke­syre, el­ler lak­tat, dan­nes når musk­le­ne job­ber uten ok­sy­gen.

Lak­tat er et av­falls­stoff som pro­du­se­res og ho­per seg opp i musk­le­ne når man tre­ner med høy in­ten­si­tet.

Der­som krop­pen job­ber i aero­be sone (med nok ok­sy­gen) kla­rer krop­pen å kvit­te seg med melke­sy­ren. Job­ber krop­pen der­imot i anaero­be sone (med for lite ok­sy­gen) kla­rer ikke krop­pen ta bort melke­syre og musk­le­ne vil opp­le­ves som «sti­ve».

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.