FØDSELSDAG

Faedrelandsvennen - - NAERT -

75 år Lill Hen­rik­sen,

Kristiansand. Gra­tu­le­rer med da­gen, kja­ere Lill, mam­ma og beste­mor. Vi er så glad i deg, og gle­der oss til å fei­re deg! Takk for at du all­tid stil­ler opp, og at du er så god og kja­er­lig. Klem fra Ed,barn og barne­barn

60 år Ha­rald Vå­lands­myr,

Kristiansand.

Vår kja­ere pap­pa, beste­far, ek­te­fel­le og svi­ger­far fyl­ler 60 år 8. de­sem­ber. Vi er vel­dig glad i deg alle sam­men og gle­der oss til fei­rin­gen! Klem­mer fra kla­nen din på Høie­tun.

30 år Flo­ren­ce Siow Han­sen,

Kristiansand. Gra­tu­le­rer med da­gen! All­tid smi­len­de og god mot alle, og sprek mor til 4! Vi er utro­lig glad i deg og stolt av å ha deg som mam­ma og kone. Klem fra Da­mi­an, Cal­vin, Brad­ley, Char­lie og man­nen din.

10 år Ni­co­lai V. Gun­der­sen,

Kristiansand.

Vi vil gra­tu­le­rer vår fan­tas­tis­ke gutt som fyl­ler 10 år i dag, 8. de­sem­ber. Du er en fan­tas­tisk gutt og vi er så uen­de­lig glad i deg. Burs­dags­klem­mer fra Mar­cus, mam­ma og pap­pa.

10 år To­bias Weis­ser Brat­land,

Kristiansand. Vi gra­tu­le­rer To­bias med 10-års­da­gen søn­dag 9. de­sem­ber - og tak­ker for all gle­den du har gitt oss. Var­me klem­mer fra mor­mor og mor­far på Lund og far­mor og far­far i Ber­gen.

3 år Richard Hal­lings­gård Mor­ris,

Bjelland. Hipp hur­ra for Richard Hal­lings­gård Mor­ris fra Bjelland – som fyl­ler 3 år 8. de­sem­ber. Stor klem fra "ho and­re Bes­ta", "den van­li­ge bes­ta", beste­far Kjell og beste­far Neil.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.