fakta

Faedrelandsvennen - - LØRDAG -

Brexit-inn­spur­ten

● I hel­gen: There­sa May og fol­ke­ne hen­nes fort­set­ter sine sam­ta­ler i jak­ten på al­li­er­te

● Man­dag: Eu-dom­sto­len av­si­er dom om hvor­vidt Stor­bri­tan­nia kan be­slut­te å li­ke­vel for­bli i EU. Det er skot­te­ne som har an­lagt sa­ken. Se­ne­re man­dag de­bat­te­rer Un­der­hu­set igjen skils­misse­av­ta­len et­ter brexit

● Tirs­dag: Un­der­hu­set stem­mer om There­sa Mays av­ta­le med EU. Hun in­sis­te­rer på at av­stem­nin­gen skal fal­le tirs­dag, tross opp­ford­rin­ger om å ut­set­te. Hun mang­ler for øye­blik­ket over 100 stem­mer

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.