Faedrelandsvennen : 2018-12-08

ØKONOMI : 17 : 17

ØKONOMI

• 17 Lørdag 8. desember 2018 ØKONOMI ● ● ● ● ● ● ● KILDE: UTDANNING.NO Glencore Nikkelverk AS Glencore Nikkelverk i Kristiansand er en del av det globale konsernet Glencore, med 146.000 ansatte og kontraktører i over 50 land. har 550 ansatte. Bedriftens egenutviklede teknologi gjør oss til et av verdens ledende nikkelraffinerier, og våre avanserte produksjonsprosesser er svaert miljøvennlige. Virksomheten kjennetegnes av fremtidsrettet teknologi, høy kompetanse og et godt arbeidsmiljø. Produktene til Glencore Nikkelverk har en renhetsgrad i ypperste klasse og markedsføres og selges over hele verden. BEDRIFTSLEGE Vår dyktige bedriftslege skal snart pensjoneres og vi skal ansette hans etterfølger. Vi ser etter en synlig og tilstedevaerende person som blir sentral i arbeidet med å videreutvikle et helsefremmende og trygt arbeidsmiljø. Avdelingen består av bedriftslege, bedriftssykepleier og fysioterapeut, der bedriftslegen er avdelingens leder med rapportering direkte til administrerende direktør. Du vil få en bred kontaktflate, samt rike muligheter til å jobbe helhetlig og forebyggende med arbeidshelse og arbeidsmiljø. Rent faglig er stillingen spesielt interessant, da alle aspekter innen arbeidshelse er aktuelle. SIKKERHETSSJEF Vår høyt ansette sikkerhetssjef skal gå av med pensjon. Derfor skal det ansettes en ny leder med ansvar for bedriftens security-funksjon. Stillingen innebaerer løpende vurderinger av risiko knyttet til relevante beredskaps- og sikkerhetsforhold, samt iverksetting av preventive tiltak knyttet til disse. Stillingen rapporterer til direktør HMS & Kvalitet, med direkte linje til administrerende direktør ved behov. Du vil få en bred kontaktflate internt og eksternt, samt gode muligheter til å jobbe systematisk og helhetlig innen Security. Ring gjerne Frank Amundlien, tlf. 916 46 600 eller Stefan Jensen, tlf. 413 20 170 for en uforpliktende og konfidensiell samtale. Les mer om muligheten eller søk stillingen via www.selectionpartner.no brennende ønske oppfylt

© PressReader. All rights reserved.