Faedrelandsvennen : 2018-12-08

NAERT : 54 : 54

NAERT

54 NAERT Faedrelandsvennen Lørdag 8. desember 2018 SUDOKU Sudoku går ut på å plassere sifrene 1-9 slik at alle de loddrette og vannrette radene inneholder sifrene 1-9 en gang og slik at også hver 3x3-rute inneholder alle sifrene en gang. Løsninger ligger lengre ned på siden: MIDDELS VANSKELIG LØSNINGER: QUIZEN 1. Hvem var barne-, likestillings- og integreringsminister 22. juli 2011? Hvilket land er Puerto Rico knyttet til? Hva heter den første filmen om Olsenbanden jr fra 2001, den som gikk som Tv-serie? Hva heter filmen fra 1995 om en indianerjente som var Disneys første forsøk på å fortelle en dramatisk fortelling basert på en sann historie? Hva slags høstplante er Eríca? Hvem har skapt romanfiguren Jason Bourne? Hva het direktoratet underlagt Miljøverndepartementet, det som fram til 2010 var kjent som SFT? Hvem ledet reisen gjennom Nordvestpassasjen med Gjøa i 1903-1906? Hva vil det si å vaere insolvent? Hvilken bok av Tolkien har undertittelen ”Fram og tilbake igjen”? 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

© PressReader. All rights reserved.