Man­dals­bud­sjet­tet

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

● By­sty­ret ved­tok å in­ves­te­re 254 mil­lio­ner kro­ner i 2019.

● De størs­te ut­gif­te­ne er 129 mil­lio­ner kro­ner til ut- og om­byg­ging av Vass­myra ung­doms­sko­le (også i 2020), 33 mil­lio­ner kro­ner til byg­ging av idretts­hall på Frøys­land, 20 mil­lio­ner kro­ner til kjøp av ut­lei­e­bo­li­ger, 55 mil­lio­ner kro­ner til ut­byg­ging av vann- og av­løps­an­leg­ge­ne, 20 mil­lio­ner kro­ner til å ut­vik­le Strøm­s­vi­ka.

● Verdt å mer­ke seg er 4 mil­lio­ner kro­ner til re­pa­ra­sjon av Man­dal kir­ke, 2 mil­lio­ner til kul­tur­his­to­risk mu­se­um og 2 mil­lio­ner kro­ner til om­byg­ging av foa­je­en i Bu­en.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.