Sagt i de­bat­ten

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

❞ Det blå­blå bud­sjett­for­sla­get er ikke til å leve med.

In­ga Fjelds­gaard, Ap

❞ Jeg må pre­si­se­re at kli­ma og mil­jø ikke er det sam­me.

Hannah Dy­bes­land, H

❞ Er det sånn at de som har la­get bud­sjett­for­sla­get me­ner at ad­mi­ni­stra­sjo­nen har god tid?

Ove No­de­land, H ❞ Jeg skal si litt om bloms­ten og bien til slutt.

Chris­tof­fer Wes­ter­moen, KRF

❞ Det var litt gøy å høre Miljø­par­ti­et snak­ke om bier og hum­ler.

Ha­rald Øysle­bø, Frp ❞ Av og til må man lyt­te litt.

Jon Gun­nar Ask, H

❞ Vi får vel ikke fler­tall i kveld, men man kan jo håpe på et mi­ra­kel.

Si­gurd Bjørn Kastrud, V

❞ Jeg holdt på å ram­le av sto­len da jeg hør­te Ha­rald Øysle­bø.

Svein Bernt­sen, SV ❞ De dri­ver med lykke­tenk­ning og valg­flesk.

Even Tron­stad Sage­bak­ken, Ap

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.