Over og ut for Lyng­dal­skua

Faedrelandsvennen - - NYHETER - FVN.NO

Kua i det gam­le kom­mune­vå­pe­net i Lyng­dal blir his­to­rie.

Lyng­dal kom­mune­sty­re har ved­tatt nytt kom­mune­vå­pen når kom­mu­nen slås sam­men med Aud­ne­dal. Det skri­ver Lis­ter24.

Det nå­va­eren­de kom­mune­vå­pe­net til Lyng­dal er Lyng­dal­skua, mens Aud­ne­dal har et sag­blad.

Fel­les­nem­da som for­be­re­der sam­men­slå­in­gen av de to kom­mu­ne­ne, har fore­slått et nytt kom­mune­vå­pen, som he­ter «Vekst og be­ve­gel­se».

Her er Lyng­dals gam­le og nye kom­mune­vå­pen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.