Stjal øl etter inn­brudd

Faedrelandsvennen - - NYHETER - FVN.NO

●●Klok­ka 03.33 natt til fredag ryk­ket po­li­ti­et ut til Coop Ex­tra Vest­hei­ene etter mel­ding fra alarm­sel­skap om at alar­men var blitt løst ut fra fle­re so­ner. – På ste­det fant vi en dør som var blitt brutt opp, men in­gen gjer­nings­mann, opp­lys­te ope­ra­sjons­le­der ved Ag­der po­liti­dis­trikt. Klok­ka 05.43 var gjer­nings­man­nen fort­satt på fri­fot. Ved­kom­men­de skal ha stjå­let øl fra bu­tik­ken.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.