So­lan og lud­vig – Jul i Flå­kly­pa

Av Kar­s­ten Fullu, ba­sert på Kjell Auk­rust (Cap­pe­len Damm)

Faedrelandsvennen - - LØRDAG -

Også i år kom­mer det ut et Flå­kly­pa-hef­te med en frisk, helt ny tegne­se­rie av Haa­kon W. Isach­sen og Thier­ry Cap­pezone. Det­te, deri­mot, er ani­ma­sjons­fil­men fra 2013 re­du­sert til tekst, still­bil­der og slapp lay­out. Og selv om «Jul i Flå­kly­pa» sik­kert kan duge til høyt­les­ning på senge­kan­ten, er det vans­ke­lig å se det­te som an­net enn sim­pel ut­nyt­tel­se av kjen­te og kja­ere fi­gu­rer. Dess­uten har vel alle lan­dets barne­fa­mi­li­er fil­men på dvd?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.