Ren poe­si – Når net­te­ne blir litt for lan­ge

Red.: El­len Wis­løf (Asche­houg)

Faedrelandsvennen - - LØRDAG -

Se her, ja. Det­te er fint. Noen har sam­let en stør­re meng­de teks­ter, noen kor­te og noen litt leng­re, noen helt nye og noen litt eld­re, noen mor­som­me og noen litt mer mo­le­funk­ne, som alle hand­ler om jul, og satt dem sam­men til et hef­te det fø­les godt å bla frem og til­ba­ke i. Gro Dah­le, Kol­bein Falkeid og Jo­han Har­stad er blant dem som har skre­vet. Til-og-fra­lap­pe­ne kun­ne vi kan­skje ha blitt spart for. Men, nei­da, det­te var fint.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.