Jul der in­gen skul­le tru at no­kon kun­ne bu

Av Oddgeir Brua­set (Vig­mo­stad & Bjør­ke)

Faedrelandsvennen - - LØRDAG -

Oddgeir Brua­set har for lengst over­latt tv-se­ri­en «Der in­gen skul­le tru at no­kon kun­ne bu» til yng­re kref­ter. For­mid­lings­gle­den har han li­ke­vel i be­hold. I årets jule­hef­te for­tel­ler Brua­set godt og grun­dig om Bet­le­hems­stjer­nen, san­gen «Gla­de jul» og – det skul­le vel bare mang­le – folk med til­hold i noen av lan­dets mest gris­grend­te strøk. Man hø­rer Brua­sets lune møre­mål i ho­det mens man le­ser og hef­tet er inn­holds­rikt nok til å vare en hel rom­jul.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.