Jul på ute­das­sen

Av di­ver­se vitse­ma­ke­re og teg­ne­re (Cap­pe­len Damm)

Faedrelandsvennen - - LØRDAG -

2

Man får flash­backs til vitse­si­de­ne i et gam­mel­dags «mann­folk­blad» el­ler – hvis noen skul­le hus­ke det – 90-tal­lets «hu­mor­blad» «Stu­pi­do». Det bes­te man kan si om den­ne sam­lin­gen tei­te un­der­livs­vit­ser, er at den ikke gir seg ut for å va­ere noe an­net enn en sam­ling tei­te un­der­livs­vit­ser. «Jul på ute­das­sen» er for deg som ler av slikt som det­te: «For­skjel­len mel­lom en snø­mann og en snø­kvin­ne er snø­bal­le­ne!»

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.