God gam­mel­dags norsk jul

Red.: Dag Løn­sjø (Vig­mo­stad & Bjør­ke)

Faedrelandsvennen - - LØRDAG -

Man­ge av de nye vok­sen­jule­hef­te­ne er vel­dig like hver­and­re: gam­le teks­ter og il­lust­ra­sjo­ner – gjer­ne sli­ke for­la­ge­ne ikke må be­ta­le noen for å bru­ke – sam­let mel­lom myke per­mer og pyn­tet med de­ko­ra­ti­ve bor­der. «God gam­mel­dags norsk jul» har alt det­te pluss 60 pakke­lap­per og klistre­mer­ker i til­legg. Fø­lel­sen av til­fel­dig sam­men­ras­ket jule­pro­dukt er ikke til å kom­me unna.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.