Mummi­trol­le­ne

Av Ge­off Cowan m.fl. (Eg­mont)

Faedrelandsvennen - - LØRDAG -

Gam­le Mum­mi-ven­ner vil sik­kert se det­te hef­tet som nok et sym­ptom på kom­mer­sia­li­se­rin­gen av en nor­disk klas­si­ker. Og de har unek­te­lig et po­eng – her bru­kes for ek­sem­pel mer plass på å for­tel­le om Mum­mi-kru­se­ne enn om To­ve Jans­son – men i seg selv er dis­se snil­le tegne­se­rie­ne og pe­da­go­gis­ke opp­ga­ve­ne vans­ke­li­ge å his­se seg opp over. Kan­skje kan de til og med fun­ge­re som en port­åp­ner til de ad­skil­lig mer fan­tasi­ful­le ori­gi­nal­bø­ke­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.