Bar­nas jule­ro­ser

Red.: Bryn­julf Jung Tjønn, Ben­te Lothe Or­heim og Her­borg Krå­ke­vik (Det Nors­ke Sam­la­get/eg­mont)

Faedrelandsvennen - - LØRDAG -

Her­borg Krå­ke­viks «Jule­ro­ser» er blitt hyp­pig etter­lig­net de sis­te åre­ne. «Bar­nas jule­ro­ser» er mer av et slags of­fi­si­elt spin­off-pro­dukt. Ut­for­min­gen lig­ner på den i vok­sen­hef­tet, med godt pa­pir og man­ge il­lust­ra­sjo­ner, men inn­hol­det blan­der teks­ter av lit­te­ra­ere for­fat­te­re som H. C. An­der­sen med mer vi­ten­ska­pe­lig fun­der­te sa­ker av NRKS Andreas Wahl og bio­log Dag O. Hes­sen. Det­te er med and­re ord en fin li­ten mot­vekt mot dis­ney­fi­se­rin­gen av ju­len.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.