SEND INN

Faedrelandsvennen - - MENING -

KRONIKKER

må va­ere på maks 5000 tegn med mel­lom­rom. Re­dak­sjo­nen for­be­hol­der seg ret­ten til å for­kor­te. Ma­nu­skrip­ter og bil­der re­tur­ne­res bare etter av­ta­le. Opp­gi fullt navn, adres­se og te­le­fon.

Adres­se: debatt @fvn.no

Kun for­hånds­be­stil­te kronikker ho­no­re­res.

DE­BATT­INN­LEGG

må va­ere på maks 2500 tegn med mel­lom­rom. Re­dak­sjo­nen for­be­hol­der seg ret­ten til å for­kor­te. Ma­nu­skrip­ter og bil­der re­tur­ne­res bare etter av­ta­le.

Opp­gi fullt navn, adres­se og te­le­fon. Faed­re­lands­ven­nen be­tin­ger seg ret­ten til å lag­re og utgi alt stoff i avi­sen i elek­tro­nisk form. Adres­se: debatt @fvn.no

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.