FØDSELSDAG

Faedrelandsvennen - - NAERT -

1 år Er­le Ni­el­sen Sk­ja­eve­land,

Kris­tian­sand.

Vår lil­le sjar­mør og ed­der­kopp fyl­te 1 år i går, 14. de­sem­ber. Du gir deg ald­ri og får det mes­te til. Gra­tu­le­rer med da­gen, lil­le skatt. Bamse­kos fra store­søs­ter Ju­lia, mam­ma og pap­pa.

75 år Egil Ha­ege­land, 1 år Ju­li­an Her­lof­sen,

Kris­tian­sand.

Vår lil­le sprud­le­gutt og stor­sjar­mør, Ju­li­an, fyl­ler 1 år i dag, 15. de­sem­ber. Burs­dags­klem fra mor­mor, Mof­fen, tan­te Linn, on­kel Stig og Ded­da. Grim, Kris­tian­sand. Hipp hur­ra for vår snil­le, gode, hjelp­som­me og ung­dom­me­li­ge mann, far, svi­ger­far, beste­far og olde­far som fyl­ler 75 år i dag! Vi set­ter utro­lig pris på deg og er vel­dig glad i deg.

80 år 2 år Mil­le Brat­seth,

Lil­le­sand.

Kja­ere Mil­le! Gra­tu­le­rer så mye med 2-års­da­gen, 16.12.18. Du er ei tøff og her­lig jen­te som vi er så gla­de i. Klem­mer fra mam­ma og pap­pa.

An­ne-ma­rie Tur­øy Pe­der­sen, 5 år Eline Lyng­haug Rug­holm,

Kris­tian­sand. Gra­tu­le­rer med 5-års­da­gen din i dag, Eline. Klem fra mor­mor og mor­far. Hø­våg, Lil­le­sand. Vi øns­ker å gra­tu­le­re vår spre­ke mor, svi­ger­mor og beste­mor med de førs­te 80 år i dag. Vi set­ter stor pris på deg og ser fram til å fei­re da­gen med deg.

90 år Mag­ne Svens­son, 6 år Ak­sel Elias Moseid,

Kris­tian­sand.

Vår gode og fine gutt, Ak­sel Elias, fyl­ler 6 år 16. de­sem­ber. Klem og et stort hur­ra fra mam­ma og pap­pa. Kris­tian­sand. Gra­tu­le­rer så mye med den sto­re da­gen, kja­ere far. Du er en fan­tas­tisk per­son og vi er utro­lig gla­de i deg! Det blir så stas å fei­re deg i kveld. Stor klem fra hele gjen­gen.

30 år Ton­je Ma­rie Johannessen,

Kris­tian­sand/aren­dal. Hipp hur­ra og gra­tu­le­rer så mye med da­gen til skjøn­ne, gode minste­bå­net vårt,som fyl­ler 30 år 16. des. Vi er vel­dig glad i deg. Ha en su­per dag. Klem­mer mam­ma, pap­pa, Ni­na The­re­se, Le­ne og res­ten av fa­mi­li­en.

65 år Jan Arild Su­vat­ne,

Kris­tian­sand. Gra­tu­le­rer så mas­se med 65-års­da­gen. Klem fra barn og barne­barn.

70 år Jan Bir­ger Helgeland,

Kris­tian­sand.

Hipp hur­ra for ju­bi­lan­ten som fyl­ler 70 år 21. de­sem­ber. Vi gle­der oss alle til å fei­re deg i kveld, 15. des. Man­ge burs­dags­klem­mer kom­mer fra dine søs­ken og barn med fa­mi­li­er, og dine tre barne­barn.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.