NYFØDT

Faedrelandsvennen - - NAERT -

Ca­mil­la Mole­stad og Jon-erik Hei­de,

Kris­tian­sand. 20. sep­tem­ber klok­ka 05.14 kom vår fine gutt til ver­den. Emi­lia er stolt store­søs­ter, og vi er så takk­nem­li­ge for våre to små.

Hilde og Jan Kåre Flys­tveit,

Ha­ege­land.

21. ok­to­ber ble vi vel­sig­net med enda ei ny­de­lig prin­ses­se! Oline er stolt og flink store­søs­ter til To­mine.

In­ge­lin og Mats Fer­nan­dez Myh­re,

Kris­tian­sand. En­de­lig fant vår kja­ere lil­le Lu­kas vei­en ut i ver­den. Vi er kjempe­stol­te og hel­di­ge som har fått en så vel­skapt gutt!

Ca­thri­ne B. Lin­dal og Ru­ne Lin­dal ,

Kris­tian­sand. En­de­lig kom vi i mål med nr. 3 i rek­ka. Tu­va får mas­se kja­er­lig­het og kos av store­bror Ja­cob og store­søs­ter Cecilie, og vi er såå stol­te av de alle 3. Nå sier vi takk for oss i «nyfødt spal­ten».

Em­ma Isak­sen og Jørn Ber­svend­sen,

Kris­tian­sand. Vår skjøn­ne Oda Emi­lie kom til ver­den i eks­press­fart den 23.11.18. Vi er utro­lig gla­de og takk­nem­me­li­ge for­eld­re, og So­fie Ma­rie er su­per­flink og stolt store­søs­ter!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.