JULEHILSENER

FRA TOR­VET

Faedrelandsvennen - - NAERT - ALLE FOTO: HEIDA GUDMUNDSDOTTIR

– se alle bil­de­ne på fvn.no/jule­hil­sen

Linn, Ro­bin, Pat­rick, Noah og Mads øns­ker alle na­ere og kja­ere en god jul.

Svein Ove, Ce­line og Ma­ri­an­ne Aanes­land øns­ker ven­ner og kjen­te god jul.

Rezata Hox­haj, Arion Avdi­jaj og Val­mir Avdi­jaj. God jul, kja­ere Ki­ki.

El­liot Kjel­le-skjol­bud, Li­se Kjel­le og Lil­le Ka­nel hil­ser til alle kjen­te og kja­ere med øns­ke om en god jul.

Sil­je, Mi­na Grace og Tom­my Jack­son­vil­le øns­ker alle en god jul.

Gab­ri­el og Eme­line Hå­kon­sen Ro­land øns­ker alle kjen­te og kja­ere god jul!

Jeff­rey, Andrea og Anet­te Bruns­man øns­ker ven­ner og fa­mi­lie en god jul.

Ma­lin Rødland Upp­stad og Jen­ny Berentsen. God jul til alle på 5. trinn på Flek­ker­øy.

To­ni Kras­niqi. God jul.

Sif, Thel­ma og Em­rik. God jul til alle kjen­te og kja­ere.

Ali, Ab­dul­la og Ta­la Farahti øns­ker alle en rik­tig god jul.

Ju­li­an, Jarle og Hei­di Holm. God jul til alle kjen­te.

Trym og Tu­va S. Engh øns­ker alle kjen­te en god jul!

So­fie Vik Gjen­dahl. God jul alle sam­men.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.