Svin­dal vant på fan­tas­tisk norsk dag

Faedrelandsvennen - - SPORT - ØYSTEIN JOREM

Fire nord­menn blant de åtte bes­te i Val Gar­de­na.

Det var knall­for­hold i løy­pa i Val Gar­de­na i Nord-ita­lia. Lø­per­ne skrøt av for­hol­de­ne før ren­net, men det var nord­men­ne­ne som be­hers­ket det al­ler best.

For en li­ten må­ned si­den var det fort­satt usik­kert om Ak­sel Lund Svin­dal i det hele tatt skul­le ta fatt på en ny se­song. Han valg­te å prø­ve, men måt­te ope­re­re en tom­mel sam­me uken som ver­dens­cu­pen star­tet.

Men med en ny­ope­rert tom­mel har han kjørt bra så langt i se­son­gen, og klar­te en tredje­plass i det and­re su­per-g-lø­pet i Bea­ver Cre­ek. I Val Gar­de­na klat­ret han helt til topps.

Kje­til Jans­rud vant lø­pet i Val Gar­de­na for to år si­den, og star­tet også godt på top­pen av løy­pa. Han ja­get godt ut fra start, og le­det ved førs­te pas­se­ring. Men selv om han kjør­te jevnt og fint, tap­te han for Chris­tof In­ner­ho­fer ned­over. Han tok ald­ri igjen for­spran­get, og kjør­te i mål 22 hundre­de­ler bak ita­lie­ne­ren.

Le­del­sen holdt ita­lie­ne­ren helt til su­per­ve­te­ran Ak­sel Lund Svin­dals tur. De to lå uhy­re jevnt ned­over løy­pa, men mot må­let kjør­te Svin­dal klart ras­kest av alle. I mål var han fem små hundre­de­ler foran ita­lie­ne­ren, og skjøv Jans­rud ned på tredje­plass, og Alek­san­der Aamodt Kil­de ned til den sure fjerde­plas­sen. Se­ne­re ble Kil­de også pas­sert at frans­ke Jo­han Cla­rey.

FOTO: BILDBYRÅN

Ak­sel Lund Svin­dal kun­ne jub­le for nok en sei­er.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.