FAKTA

Faedrelandsvennen - - SPORT -

Hånd­ball­jen­te­nes vei vi­de­re

I juni blir det Vm-kva­lik. De fire bes­te i EM går di­rek­te til VM.

Trek­nin­gen til Vm-kva­li­fi­se­rin­gen skal fore­gå søn­dag.

I VM om ett år i Ja­pan går vin­ne­ren til OL. De sju bes­te må gjen­nom Ol-kva­li­fi­se­ring. Ja­pan al­le­re­de kva­li­fi­sert som verts­na­sjon.

Nor­ges rek­ke i EM fra 2002

2002: Sølv

2004: Gull

2006: Gull

2008: Gull

2010: Gull

2012: Gull

2014: Sølv

2016: Gull

2018: 5. plass

Me­dal­jer i EM

1. Nor­ge: 7–3–1 11 2. Dan­mark: 3–2–1 5 3. Un­garn: 1–0–3 4

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.