Kvin­ne (83) bort­vist et­ter blot­ting

Faedrelandsvennen - - NYHETER - JAN ODDVAR EIDE

Natt til tors­dag ble en 83 år gam­mel kvin­ne bort­vist fra byen. Hun skal da ha ban­ket løs på en 70-åring på Vic­to­ria og blot­tet seg.

– Hun kom lø­pen­de et­ter meg. Opp av ves­ka tok hun en flas­ke med vann og del­jet til meg. Jeg løp vekk, men hun fulg­te et­ter, sier man­nen på 70 til Faed­re­lands­ven­nen.

– Det var fle­re per­soner som krang­let. Blant an­net en per­son som slo et­ter en an­nen. Hun var mest ak­tiv og ble bort­vist fram til nes­te dag, sier ope­ra­sjons­le­der Lars Hy­berg i Ag­der po­liti­dis­trikt, som be­kref­ter kvin­nens al­der.

Det var vak­te­ne ved ute­ste­det som vars­let po­li­ti­et.

Iføl­ge po­li­ti­ets mel­ding på Twit­ter ble den eld­re kvin­nen bort­vist et­ter ut­age­ren­de at­ferd.

– Tror du ikke hun bret­tet opp skjør­tet og blot­tet seg for dem? Hun ble kjørt hjem, sier 70-årin­gen til Faed­re­lands­ven­nen.

Et­ter­forsk­nings­le­der Kim As­bjørn Hau­gen ved Fel­les straffe­saks­inn­tak i Ag­der po­liti­dis­trikt be­kref­ter at det ble gitt et på­legg på ste­det, og at et for­hold er an­meldt i etter­tid.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.