Ut­for­kjø­ring på Skar­pen­gland

Faedrelandsvennen - - NYHETER - FVN.NO

●●En 20 år gam­mel mann er sik­tet for rus­på­vir­ket kjø­ring et­ter en ut­for­kjø­ring ved Skar­pen­gland natt til fre­dag. – Han fram­sto som på­vir­ket og ble fram­stilt hos lege­vak­ta, sier ope­ra­sjons­le­der Linn And­re­sen i Ag­der po­liti­dis­trikt. Man­nen had­de hel­ler ikke gyl­dig fø­rer­kort.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.