Skal ha va­ert «uklar­he­ter i et sam­boer­for­hold»

Faedrelandsvennen - - NYHETER - KJETIL NYGAARD

To menn satt i bi­len da man­nen i 40-åre­ne slo på den med øks.

Klok­ka 15.00 and­re jule­dag fikk po­li­ti­et mel­ding om en kran­gel uten­for et hus i Ås­ve­gen. – En mann i 40-åre­ne gikk med øks mot en bil hvor det satt to menn inni. Han slo i styk­ker front­ruta på pas­sa­sjer­si­den. Men­ne­ne ble selv­føl­ge­lig skremt, men ikke fy­sisk ska­det, for­tel­ler lens­mann Fro­de Forslund ved Ven­ne­sla og Ive­land lens­manns­kon­tor.

Sjå­fø­ren fikk satt bi­len i re­vers og kjørt bort fra ste­det.

– De to men­ne­ne og kvin­nen var på ste­det for å hen­te en bil. Den­ne bi­len sat­te kvin­nen seg inn i og kjørte av sted, for­tel­ler Forslund.

Man­nen for­svant, men ble på­gre­pet av be­va­ep­net po­li­ti på Tinn­heia i Kris­tian­sand ved 23.30-ti­den sam­me kveld.

– Han ble av­hørt tors­dag, og er kjen­ner straff­skyld for skade­verk, men ikke trus­ler. Det er en fa­mi­lie­re­la­sjon mel­lom noen av de in­volver­te, og det drei­er seg om uklar­he­ter i et sam­boer­for­hold, sier han.

Man­nen ble løs­latt et­ter av­hø­ret, men er ilagt et kon­takt­for­bud. In­gen av de fire in­volver­te per­sone­ne til­hø­rer et kri­mi­nelt mil­jø, iføl­ge po­li­ti­et.

Tors­dag ble det ble gjort søk med hund på ste­det, og man fant øksa som ble brukt i hen­del­sen. Po­li­ti­et etter­fors­ker sa­ken vi­de­re.

PO­LI­TI­ET FOTO:

Slik så bi­len ut et­ter at en mann i 40-åre­ne slo med øks på den and­re jule­dag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.