FAKTA

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI -

Kort his­to­rikk

I 1984 slo da­va­eren­de Kris­tian­sand og Oplands Pri­vat­bank og da­va­eren­de Sør­lands­ban­ken seg sam­men til Ag­der­ban­ken.

Pri­vat­ban­ken had­de ho­ved­kon­tor på hjør­net av Mar­kens­gate og Dron­nin­gens­gate, der Macdo­nald’s hol­der til i dag. Sør­lands­ban­ken had­de ho­ved­kon­tor sam­me sted som Nor­dea hol­der til i dag, i Torv­kvar­ta­let med inn­gang fra hjør­net mot Tor­vet og fra Mar­kens­gate. Men den gang var det et stort eks­pe­di­sjons­lo­ka­le på gate­plan.

I 1985 tok den fu­sjo­ner­te ban­ken nav­net Sør­lands­ban­ken.

I 1990 gikk Sør­lands­ban­ken inn i Chris­tia­nia Bank og Kre­dit­kas­se, el­ler bare Kre­dit­kas­sen.

I 2000 ble Kre­dit­kas­sen en del av Nor­dea.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.