Bred opp­gang på årets sis­te han­dels­dag på Oslo Børs

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI BØRS - NTB

Så å si alle ak­sje­ne på Oslo Børs steg mar­kant fre­dag for­mid­dag og bi­dro til at ho­ved­in­dek­sen så ut til å kun­ne klat­re over 800 po­eng.

Ho­ved­in­dek­sen star­tet året på 815,22 po­eng, men løf­tet seg ut­over som­mer­en og høs­ten. 25. sep­tem­ber nåd­de in­dek­sen re­kord­høye 946,43 po­eng. De sis­te tre må­ne­de­ne har imid­ler­tid ver­di­en av ak­sje­ne falt jevnt og trutt, og fre­dag så året ut til å ende rundt 800 po­eng. Ho­ved­in­dek­sen had­de i 12-ti­den fre­dag løf­tet seg 2,2 pro­sent til 800,54 po­eng.

Equi­nor-ak­sjen var klart mest om­satt fre­dag og steg 2,4 pro­sent. Rek­ken av sel­ska­per i pluss er svim­len­de lang, og kun Next Bio­met­rics Group gikk i mi­nus. Bak olje­gi­gan­ten på om­set­nings­top­pen er det sa­er­lig Ya­ra (opp 2,1 pro­sent), TGS (2,7), Schib­sted B (3,0), Aker BP (+3,7), Sub­sea 7 (3,7), Nor­we­gi­an (4,0), Tom­ra (5,7) og ikke minst Pe­tro­le­um Geo-ser­vices (7,6) som gjør det sterkt på årets sis­te ak­sje­han­dels­dag.

Pri­sen på nord­sjø­olje holdt seg noen­lun­de sta­bil på rundt 53,50 dol­lar fa­tet midt på da­gen fre­dag.

FOTO: NTB SCANPIX

Oslo Børs.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.