Kli­ma

Faedrelandsvennen - - MENING - EVA FIDJELAND Kris­tian­sand

Jeg er vel­dig for å sor­te­re søp­la. Det er jeg nøye på. Papp/ pa­pir, plast, me­tall/glass og mat­av­fall - alt skal i rik­tig be­hol­der.

●●Jeg er vel­dig for å sor­te­re søp­la. Det er jeg nøye på. Papp/pa­pir, plast, me­tall/glass og mat­av­fall - alt skal i rik­tig be­hol­der. Men hva så jeg på vår 14 da­gers tur til Grand Ca­na­ria? Mye søppel! Vann kjø­pes i små el­ler sto­re be­hol­de­re av plast - som kas­tes i rest­av­fall - el­ler skal en si i søp­la, for alt gikk nem­lig i sam­me søp­la. Ikke noe skil­le på det som ble kas­tet. Og kon­tei­ner­ne var så og si all­tid over­fyl­te - et gans­ke trist syn. Søppel var det også mye av langs vei­en - noen plas­ser så det ut som sto­re meng­der søppel bare var kas­tet til­fel­dig i vei­kan­ten.

I Nor­ge har el syk­kel­sal­get tatt helt av og det er kjempe­bra. Folk får litt mo­sjon og an­tall bi­ler på vei­en min­ker - litt for­hå­pent­lig­vis. På Grand Ca­na­ria så vi 1 el syk­kel, men ikke en enes­te el bil! Jeg har hørt at det er svaert lite el bi­ler «ute i ver­den». Nor­ge er et fore­gangs­land når det gjel­der mye. Det er flott! Men kan det nyt­te hvis ikke and­re føl­ger et­ter ...?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.