Ju­lie Bjer­k­ås (17) og Ole Tho­mas Han­sen (19)

Faedrelandsvennen - - SPORT -

●●Idrett:

●●Klubb: Sports­dans

Kris­tian­sand Danse­klubb

●●Et­ter å ha blitt num­mer sju i VM og tre i EM i fjor, har de den­ne se­son­gen måt­tet tåle mye tøf­fe­re kon­kur­ran­se i vok­sen­klas­sen. Li­ke­vel har de gjort seg be­mer­ket, blant an­net ble de num­mer en-to-tre og fire i fire kon­kur­ran­ser i Alas­sio Ita­lia, og i sep­tem­ber kom de hjem fra Be­o­grad i Ser­bia med en tredje­plass. I no­vem­ber ble de num­mer 25 i VM i 10-dans, som var litt bak det de hå­pet på, men like­fullt godt in­nen­for 40. plas­sen de inne­har på ver­dens­ran­kin­gen. Pa­ret er i nor­ges­top­pen i både standard la­tin og 10-dans, og vant blant an­net Nm-sølv i ti-dans i no­vem­ber.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.