Em­ma Wå­land (18), fra Kris­tian­sand

Faedrelandsvennen - - SPORT -

●●Idrett:

●●Klubb: Bad­min­ton

Kris­tian­sand Bad­min­ton­klubb ●●Bad­min­ton-spil­le­ren kva­li­fi­ser­te seg al­le­re­de i fjor for junior-vm og ko­pier­te be­drif­ten i år da hun kom gjen­nom nål­øyet til mes­ter­ska­pet i Ca­na­da i ok­to­ber. I en ny sterk se­song ble hun også nor­ges­mes­ter i sin­gel i U23-klas­sen og hun vant mix-klas­sen i junior NM sam­men med Jo­nas Øst­has­sel.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.