Fa­bi­an Wein­berg (17), fra Kris­tian­sand

Faedrelandsvennen - - SPORT -

●●Idrett:

●●Klubb: Fri­idrett, dis­kos

KIF Fri­idrett

●●Kast­ta­len­tet be­vis­te al­le­re­de 28. april at han had­de skum­le hen­sik­ter i år. Da smalt han til med et dis­kos­kast på 62,89 me­ter (1,5 ki­los dis­kos), som på det tids­punk­tet var det lengs­te dis­kos­kas­tet i ver­den i år blant 17-årin­ge­ne. Både i Tyr­ving­le­ke­ne og i Oslo i juni be­vis­te han at kjempe­kas­tet slett ikke var et blaff da han kas­tet hen­holds­vis 61,89 og 61,39 me­ter. Og da det gjaldt som mest i U18-EM i Györ kas­tet han 58,84 me­ter, som holdt til Em-sølv. 17-årin­gen er også en me­get god kule­stø­ter, og vant blant an­net sølv i junior-nm med. Års­bes­te var 16,70 me­ter (5 ki­los kule).

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.