78,5

Faedrelandsvennen - - NYHETER - FVN.NO

MIL­LIO­NER

kro­ner er for­delt til to­talt 58 pro­sjek­ter med gang- og syk­kel­vei­er i lan­det. Fire pro­sjek­ter i Vest-ag­der er til­gode­sett. Vest-ag­der fyl­kes­kom­mu­ne får 2,5 mil­lio­ner til et pro­sjekt på fyl­kes­vei 43 mel­lom Bi­land og Far­sund. Far­sund kom­mu­ne får 800.000 til strek­nin­ge­ne Hel­vik­vei­en - fyl­kes­vei 43 for­bi Høy­land, samt fyl­kes­vei 43 mel­lom Bau­sje og Nord­has­sel. Man­dal kom­mu­ne får 500.000 kro­ner til syk­kel­par­ke­ring ved den vi­dere­gå­en­de sko­len.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.