Ung­dom med kjet­ting

Faedrelandsvennen - - NYHETER - FVN.NO

●●Po­li­ti­et ryk­ket tors­dag ettermiddag ut til Tor­vet i byen etter mel­ding om det bryg­get opp til slåss­kamp mel­lom ung­dom­mer. Mel­din­gen gikk også på at en av dem had­de en kjet­ting i hån­den. Po­li­ti­et opp­lys­te at det var uvisst hva som had­de skjedd. En av ung­dom­me­ne ble bort­vist fra Kris­tian­sand sen­trum.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.