– En av de bes­te hånd­ball­ny­he­te­ne på lang tid

Faedrelandsvennen - - SPORT - AREN­DAL STEFFEN STE­NER­SEN

I ØIF Aren­dal blir ny­he­ten møtt med stor en­tu­si­as­me.

– Fan­tas­tisk. Det er en av de bes­te hånd­ball­ny­he­te­ne på sva­ert lang tid, sier dag­lig le­der Bjørn-gun­nar Bruun Han­sen i topp­klub­ben.

ØIF har i man­ge år kjem­pet i top­pen av norsk hånd­ball, og øns­ker nå hjer­te­lig vel­kom­men til fle­re sør­lands­lag i topp­di­vi­sjo­nen.

– Norsk hånd­ball har alt­for få klubber som vi­ser am­bi­sjo­ner og vil kom­me opp og fram. Det er helt fan­tas­tisk.

– Det blir kon­kur­ran­se til de­re da?

– Den skal vi ta, og den gle­der vi oss til.

– Er Sør­lan­det stort nok for to herre­lag i topp­hånd­bal­len?

– Sør­lan­det had­de klart tre, til og med. Det er alt­for lite gutte­sat­sing ge­ne­relt på Sør­lan­det, så en slik sat­sing vil få fle­re unge til å spil­le hånd­ball, me­ner Bruun Han­sen.

Han har et råd til det nye sam­ar­bei­det.

– Tenk at de­re skal bli bed­re uten­for ba­nen enn på ba­nen. Man må byg­ge klubb, ikke lag, sier han.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.