– Han er ver­dens

Su­per­la­ti­ve­ne hag­ler rundt Nor­ges sto­re navn før Vmstar­ten fredag.

Faedrelandsvennen - - SPORT -

NTB har in­ter­vju­et fle­re av VMS tung­vek­ter­navn om San­der Sa­go­sen. Det ble man­ge sto­re ord.

– Det­te var jo vel­dig stas. Å få kom­pli­men­ter fra gode spil­le­re, er noe man må gjø­re seg for­tjent til. De skal jo stå in­ne for hva de sier. Det er spil­le­re, tre­ne­re og sports­jour­na­lis­ter som har mest pei­ling, sier Sa­go­sen.

– Jeg tar det som kom­pli­men­ter og bru­ker det som mo­ti­va­sjon.

Sa­go­sens fram­ferd i in­ter­na­sjo­nal hånd­ball er in­gen over­ras­kel­se, men det er med en viss aere­frykt fle­re av VMS sto­re pro­fi­ler snak­ker om trøn­de­ren.

FE­NO­ME­NAL

I en al­der av 23 år er Sa­go­sen al­le­re­de kon­ge i Pa­ris St. Ger­main. Tar han også VM med storm?

Do­ma­goj Duvn­jak har nes­ten på egen hånd løf­tet Kroa­tia til me­dal­je­kam­per de sis­te åre­ne. Han var med på stjerne­la­get i for­ri­ge VM.

– San­der er en ene­stå­en­de all­round hånd­ball­spil­ler. Han er so­lid i for­svar, har fe­no­me­na­le egen­ska­per som spille­for­de­ler, strå­len­de hopp­skudd og er gans­ke dø­de­lig i én-mot-én-si­tua­sjo­ner. Gitt al­de­ren hans, er det fan­tas­tisk. Han har man­ge, man­ge se­son­ger foran seg som nøk­kel­mann i PSG og for Nor­ge, sier Duvn­jak.

FOTO: NTB SCANPIX

Nor­ges de­si­dert størs­te stjer­ne, San­der Sa­go­sen, får mye ros før Vm-star­ten.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.