Bes­te, punkt­um!

Faedrelandsvennen - - SPORT - NTB

Kim Ek­dahl du Rietz gjør lands­lags­come­back for Sve­ri­ge i det­te VM. Han er lag­kom­pis med Sa­go­sen i PSG.

– For meg er han ver­dens bes­te hånd­ball­spil­ler, punkt­um. Jeg had­de ikke sett så mye til ham tid­li­ge­re, men nå har vi va­ert på sam­me lag i et halvt år. Han er gans­ke en­kelt fryk­te­lig god på ab­so­lutt alt. Ald­ri før har jeg sett en som spil­ler en så glad an­greps­hånd­ball. Det blir all­tid noe ut av det når han sat­ser i an­grep, en­ten mål for ham el­ler sjan­se for en lag­ka­me­rat. San­der sli­ter gans­ke en­kelt hull på alt, sier du Rietz.

NY KA­RA­BA­TIC

Uwe Gens­hei­mer er Tysk­lands sto­re stjer­ne, og også han spil­ler til dag­lig med Sa­go­sen i Pa­ris.

– San­der le­ser spil­let som in­gen an­nen. Han er en blan­ding av en klas­sisk play­ma­ker og en skyt­ter. Han har også ut­vik­let seg som for­svars­spil­ler. San­der er som Ni­ko­la Ka­ra­ba­tic (kå­ret til ver­dens bes­te fle­re gan­ger): En kom­plett spil­ler med eks­tre­me fer­dig­he­ter i an­grep og tyng­de i for­svar. Han er en sann gle­de å spil­le sam­men med, sier Gens­hei­mer til NTB.

PSGS Lu­ka Ka­ra­ba­tic er fast mann hos Frank­ri­ke som skal for­sva­re sitt Vm-gull fra 2017.

– San­der er en av de al­ler bes­te spillerne i ver­den. Han le­det Nor­ge til Vm-fi­na­le for to år si­den. Han er proto­ty­pen, av yp­pers­te mer­ke, på en mo­der­ne hånd­ball­spil­ler: Sterk i an­grep og med egen­ska­per til å spil­le for­svar også. I til­legg er San­der er gutt å bli glad i, og på top­pen er han vel­dig mor­som, sier Ka­ra­ba­tic.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.