Sy­ria og Den ara­bis­ke liga

Faedrelandsvennen - - FREDAG -

Sy­ria ble eks­klu­dert fra Den ara­bis­ke liga i no­vem­ber 2011, da kri­gen i Sy­ria eks­plo­der­te

I fe­bru­ar 2012 be­slut­tet de mek­ti­ge olje­sta­te­ne i Per­sia­buk­ten også å sten­ge sine am­bas­sa­der i den sy­ris­ke ho­ved­sta­den

I nes­te uke skal liga­en av­hol­de et øko­no­misk topp­møte i Li­ba­non

Fore­lø­pig er det uklart om Sy­ria får va­ere med på mø­tet

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.