Faedrelandsvennen : 2019-01-11

FREDAG : 22 : 22

FREDAG

22 FREDAG Faedrelandsvennen Fredag 11. januar 2019 Både laerere, foreldre og elever uttrykker bekymring for etablering av ny storskole i Vågsbygd. av bygget og utearealene, sier tillitsvalgt for laererne, Snorre Sturla Lyngstad. Han omtaler skolen som en flott skole der det er høy trivsel både blant laerere og elever. VIL HA SAMFUNNSHUS P Foreldrene har vaert delt i spørsmålet om samlokalisering, men har likevel gått inn for å støtte laerernes innstilling. – Det var ikke noen enstemmig ja til samlokalisering fra foreldreflokken på Åsane. Men det er forståelse for at det kan vaere det beste alternativet ut ifra forholdene. Laererne ønsker det, og bygget på Åsane må enten totalrenoveres eller så må det bygges nytt, sier Gunnhild Ruud Lindvig. Hun sier at foreldrene ønsker at Åsanetomta skal komme innbyggerne til gode. – Vi skulle gjerne sett at ingen tillot seg å vedta samlokalisering av Åsane og Augland uten samtidig å vedta at tomta til Åsane ØNSKER å SAMLE AVDELINGENE olitikerne skal avgjøre om 630 barneskoleelever fra Karuss og de to avdelingene på Vågsbygd skole skal samles i Auglands- Vågsbygd skole består i dag av to avdelinger, Augland (1–3) og Åsane (4–7). I forslag til ny skolestruktur i Vågsbygd skal barnetrinnet samles på Vågsbygd skole og ungdomstrinnet på Karuss. Fiskå skole legges ned. På Vågsbygd skole ønsker laererne at Åsane og Augland samles på Augland. – Det handler om det samlede, pedagogiske tilbudet, og at det blir lettere når vi alle fysisk er samlet på en plass. Men vi har lagt inn som en forutsetning at vi ønsker å bli hørt når det gjelder både utformingen bukta. Både foreldre og laerere er skeptiske til å etablere en så stor skole. Elevene er redde for at det kan bli uoversiktlig og at det kan føre til mer mobbing. – Vi kan forstå at de vil slå sammen Åsane og Augland. Men ikke Karuss i tillegg. Det blir for stort, mener Gunnhild Ruud Lindvig i foreldrearbeidsutvalget (fau) ved Vågsbygd skole. skole skal komme innbyggerne til gode. – Det er en unik mulighet til å opprette et samfunnshus med ungdomsklubb og lavterskeltilbud. Vi har i praksis ikke det. Vi

© PressReader. All rights reserved.