Faedrelandsvennen : 2019-01-11

FREDAG : 23 : 23

FREDAG

23 FREDAG Faedrelandsvennen Fredag 11. januar 2019 har et samfunnshus, men det ligger i et kjøpesenter og fungerer ikke slik det skal. Vi trenger et sted der folk kan treffes på tvers av etnisitet og generasjoner. enda flere barn i sfo-alder på ett sted. – Noen foreldre kjører barna sine på grunn av lang skolevei. Andre kjører barna sine uansett. Det må skape noen trafikale utfordringer som vi ikke kan se at noen har utredet skikkelig, sier hun. – SVAERT Når de to avdelingene samles på Augland vil skolen få rett over 500 elever. Dersom også barneskoleelevene fra Karuss skal sendes hit, vil skolen få rundt 630 elever. – Det er svaert. De vurderingene kan man ikke ta ut fra økonomi. Pedagogiske og sosiale hensyn må ligge til grunn når man tar slike vurderinger, sier Lyngstad og fortsetter: – Jeg er enig i at store enheter kan skape bedre fagmiljø. Men laeringsbegrepet i Norge innebaerer også sosial laering. Det har ikke vaert mye forskning på hva store enheter gjør med sosial laering. Gunnhild Ruud Lindvig er enig. Hun lurer også på hva som skjer hvis man samler VIL IKKE HA STOR UNGDOMSKOLE I forslag til ny skolestruktur er det foreslått å samle ungdomstrinnet på Karuss. Det er både laerere, foreldre og elever ved Karuss og Fiskå imot. De får støtte med de vi snakker med på Vågsbygd skole. – Jeg vil gjerne at mine unger slipper å gå på en stor ungdomsskole. Det handler om årsakene til at de delte skolene Jeg kan ikke se hva som er annerledes nå og at de skal lykkes bedre. Dessuten – skulle det ikke fungere på en skole, så kan man bytte uten å måtte dra inn til sentrum, sier Gunnhild Ruud Lindvig. Snorre Sturla Lyngstad har selv barn på

© PressReader. All rights reserved.