Sik­tet for bruk av tvang

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

●●Po­li­ti­et har tatt ut sik­tel­se mot Helse Stav­an­ger for bruk av tvang mot en mindre­årig ved Kli­nikk psy­kisk helse­vern barn, unge og rus­av­hen­gi­ge. Sik­tel­sen om­fat­ter ulov­lig tvang mot en pa­si­ent un­der 16 år i pe­rio­den fra sep­tem­ber 2016 til ja­nu­ar 2017, skri­ver Stav­an­ger Af­ten­blad.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.