Stakk fin­ger i øye på per­son

Faedrelandsvennen - - NYHETER - FVN.NO

●●Klok­ken 02.42 natt til fre­dag fikk po­li­ti­et mel­ding om slags­mål ved et spise­sted i sen­trum av Kris­tian­sand. En per­son skal ha stuk­ket en fin­ger i øyet på en an­nen per­son. – In­gen per­son­ska­de. Mann inn­bragt og an­meldt for at han i be­ru­set til­stand for­styr­ret ro og or­den, opp­lys­te po­li­ti­ets ope­ra­sjons­le­der.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.