SA­KEN

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Mo­bil­dek­ning

● Te­le­nor har rundt 800.000 mo­bil­mas­ter i Nor­ge som gir 99,7 pro­sent av be­folk­nin­gen mo­bil­dek­ning med 4G-fart.

● Fort­satt er det 14–15 pro­sent av det nors­ke land­area­let som ikke har mo­bil­dek­ning.

● I 2019 be­gyn­ner Te­le­nor å fase ut 3G-net­tet for å fri­gjø­re ka­pa­si­tet til 4G, samt nes­te ge­ne­ra­sjons mo­bil­nett, 5G.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.