To til syke­hus et­ter front­kol­li­sjon

Faedrelandsvennen - - NYHETER - FVN.NO

●●Bi­le­ne ble to­tal­vrak i front­kol­li­sjo­nen på E 39 tors­dag kveld. Sjå­fø­re­ne ble kjørt til syke­hus med let­te­re ska­der. Klok­ken 22.09 tors­dag kveld fikk nød­eta­te­ne mel­ding om en tra­fikk­ulyk­ke på E 39 ved Mjå­vann. To bi­ler var in­volvert i ulyk­ken som skjed­de i vest­gå­en­de ret­ning. Bi­le­ne kol­li­der­te front mot front. Ulyk­ken skjed­de da en Te­s­la som kom kjø­ren­de vest­fra, tro­lig kom over i feil kjøre­felt. Den traff en Toyo­ta vare­vogn som kom øst­fra i fron­ten på pas­sa­sjer­si­den. Te­s­la­en lå etter­på klemt inn­til auto­ver­net. Det satt en per­son i hver bil da ulyk­ken skjed­de. Beg­ge menn fra dis­trik­tet. Bi­le­ne ble to­tal­ska­det et­ter sam­men­stø­tet. De to ble sendt til akutt­mot­ta­ket ved Sør­lan­det syke­hus med am­bu­lan­se.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.