Over­tar forn­minne­park

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

●●Ting­vatn forn­minne­park blir nå for­melt un­der­lagt Vest-ag­der mu­se­et. Det er inn­gått en tre­årig av­ta­le. Ting­vatn er et sva­ert gam­melt ting­sted for de ind­re byg­de­ne i Vest-ag­der. Det er sa­er­lig jern­al­der, spe­si­elt folke­vand­rings­ti­den, som pre­ger om­rå­det. Ting­plas­sen med grav­hau­ger og stein­set­tin­ger fin­nes frem­de­les. Le­der for ste­det er Katja Re­ge­vik. Hun skal fort­set­te i ver­vet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.