Tvangs­flyt­tin­gen

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Tre kvin­ner fra Etio­pia og Eri­trea har bodd i Nor­ge i mel­lom sju og ni år, men har fått en­de­lig av­slag på sine søk­na­der om opp­hold.

De er ikke sendt til­ba­ke, og er så­kalt ure­tur­ner­ba­re flykt­nin­ger.

Kvin­ne­ne har hvert sitt barn, der alle er født i Nor­ge. De tre små fa­mi­lie­ne de­ler hus i Vågs­bygd.

Når har alle fått be­skjed om at de ikke får asyl­mot­tak til­bud i Kris­tian­sand, men må flyt­te til No­me i Tele­mark.

To av kvin­ne­ne er gra­vi­de. Den ene har en snart fore­stå­en­de fød­sel og får bli i Kris­tian­sand til seks uker etter at bar­net er født.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.