Ar­beids­ulyk­ke i båt i opp­lag

Faedrelandsvennen - - NYHETER - JAN ODDVAR EI­DE EIVIND KRISTENSEN

En per­son ble ska­det i en ar­beids­ulyk­ke som skjed­de om bord i en båt Lunde­vå­gen i Far­sund.

Klok­ka 14.55 i går fikk po­li­ti­et mel­ding om ar­beids­ulyk­ken, og nød­eta­te­ne ryk­ket ut til Grøn­nod­den i Lunde­vå­gen. Ved kaia her lig­ger det fle­re bå­ter i opp­lag.

– En mann har kom­met i klem om bord i en båt. Det er snakk om knus­nings­ska­der, med ska­der i hof­ta og et bein. Han er kjørt til syke­hu­set i Flekkefjord, opp­lys­te ope­ra­sjons­le­der Knut Od­de til Faed­re­lands­ven­nen i går.

– Den ska­de­de har va­ert be­visst hele ti­den, sier Od­de.

FOTO: MAGNE STORØY

En per­son ble ska­det etter en klem­ska­de ved det­te båtopp­la­get.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.