Får ikke vite hva Trump og Putin snak­ker om

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Pre­si­dent Do­nald Trump sør­ger for at det ikke tas re­fe­ra­ter fra mø­te­ne han har med Vla­di­mir Putin, skri­ver Washing­ton Post.

En rek­ke nå­va­eren­de og tid­li­ge­re kil­der i Det hvi­te hus for­tel­ler til avi­sen at Trump har gjort sitt yt­ters­te for å hind­re at noen får inn­blikk i hva som er te­ma un­der sam­ta­le­ne med Russ­lands pre­si­dent.

Trump har blant an­net krevd å få over­le­vert no­ta­te­ne til tol­ke­ne un­der mø­te­ne og han har også på­lagt dem å ald­ri dis­ku­te­re med and­re ame­ri­kans­ke tje­neste­menn hva som blir sagt.

Iføl­ge The Washing­ton Post fore­lig­ger det in­gen re­fe­ra­ter fra de fem mø­te­ne Trump hit­til har hatt med Putin, hel­ler ikke hem­me­lig­stemp­le­de re­fe­ra­ter.

FOTO: NTB SCANPIX

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.