Dob­belt­sei­er lang­renns­her­re­ne

Faedrelandsvennen - - SPORT - NTB

●●Sind­re Bjørne­stad Skar var nok en gang i egen klas­se. Han gikk Nor­ge inn til sei­er. Eirik Brands­dal spur­tet an­net­la­get inn på an­nen­plass. Skar fulg­te opp lør­da­gens sei­er med å her­je på lagsprin­ten søn­dag. Han kun­ne jub­le sam­men med mak­ker Erik Val­nes. Det var jevnt helt til slut­ten, men Skar gi­ret opp på opp­lø­pet og vant kom­for­ta­belt. Brands­dal gikk Nor­ges 2.-lag inn til an­nen­plass etter en jevnt spurt mot Russ­land. Brands­dal var på lag med Pål Gol­berg. Skar vis­te der­med nok en gang at han er blant ver­dens al­ler rå­es­te sprin­te­re. Lør­dag sa han at han fø­ler seg trygg på at han får gå dis­tan­sen i VM. Søn­dag la han inn nok en strå­len­de søk­nad. – Han har lekt med kon­kur­ren­te­ne i semi­fi­na­len og fi­na­len, sa Nrk-eks­pert Tor­geir Bjørn om Skar på di­rek­ten.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.