Ma­ri Ei­de rørt etter pall­plass

Faedrelandsvennen - - SPORT - NTB

●●Svens­ke­ne var nok en gang uslåe­li­ge på søn­da­gens lagsprint i tys­ke Dres­den. Nor­ge ble num­mer tre, noe de var for­nøy­de med. Mai­ken Cas­per­sen Fal­la fikk et godt ut­gangs­punkt før den sis­te etap­pen, bare tre se­kun­der bak le­den­de Sve­ri­ge. Hun tok igjen for­spran­get, og mot slut­ten av lø­pet var det Nor­ge som le­det. Mot slut­ten ble li­ke­vel svens­ke­ne for ster­ke. Ma­ja Dahl­qvist gikk det svens­ke første­la­get inn til sei­er. Jon­na Sund­ling sør­get for dob­belt svensk. Det nors­ke første­la­get be­sto av Fal­la og Ma­ri Ei­de. Sist­nevn­te vis­te i et in­ter­vju med NRK at en plass på pal­len be­tyd­de mye for hen­ne. – Jeg er så glad og rørt over at vi klar­te det her. Vi har hatt en vel­dig tøff høst som lag, og at vi kla­rer å kap­re en plass på pal­len etter en tøff høst som det­te, er jeg vel­dig, vel­dig glad for, sa hun. Ma­ri Ei­des store­søs­ter, tid­li­ge­re lang­renns­lø­per Ida Ei­de, om­kom un­der et mo­sjons­løp i fjor høst.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.